Strukturell frihet

Strukturer är de normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Från informella ”regler” till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Strukturerna påverkar vår frihet.

sol-has-bg

För Centerkvinnorna handlar strukturell frihet om:

  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet att fatta beslut över sitt eget liv.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt till frihet från diskriminering.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt att känna sig trygga i samhället.

Strukturer är de normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Från informella ”regler” till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Strukturerna påverkar vår frihet.

Vissa av de strukturer som formar vårt samhälle har historiskt sett varit anpassade efter mäns behov och önskemål, det så kallade patriarkatet. Den långa historien av patriarkat har påverkat och påverkar samhällssystemet så pass starkt att vi kan tala om patriarkala strukturer som lever kvar än idag. Patriarkala strukturer har starkt inflytande i allas våra liv, men det är inte den enda strukturen som ensamt påverkar en persons position i samhället eller i familjen. Patriarkatet kan ta sig uttryck på olika sätt, vissa mer synliga än andra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.