För allas lika värde

Alingsås ska vara en inkluderande kommun som skapar möjligheter att komma in i samhället.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att Alingsås ska en vara inkluderande kommun. Människor från andra länder kommer med erfarenheter, kompetenser och förmågor som berikar. Ofta kommer människor även med erfarenheter av traumatiska situationer och krig. Vi vill ha en integrationspolitik som minskar skav och öppnar möjligheter. Vi vill:

  • Skapa förutsättningar för att ta vara på människors förmågor.
  • Hjälpa människor i nöd.
  • Skapa möjligheter att på riktigt komma in i det svenska samhället.
  • Ge språkutbildning i kombination med arbete/skola för nyanlända.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.