För en aktiv fritid

Kulturen berikar våra liv och ökar livskvaliteten. Alingsås kommun ska ha ett fritt och vitalt kulturliv som finns i hela kommunen.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att Alingsås kommun ska ha ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Det engagemang som finns inom kulturlivet och föreningar är berikande och utvecklande för de som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela kommunen och att alla ska ha nära till ett brett idrottsliv med både etablerade och nya sporter.

Centerpartiet i Alingsås vill att våra invånare, från ung till gammal, ska ha möjlighet till en aktiv, meningsfull fritid som möjliggör utökade sociala kontakter, något som är särskilt viktigt efter pandemin som för många inneburit en avsaknad av detta. Vi vill:

  • Göra kulturupplevelser tillgängliga för invånare i alla kommundelar.
  • Utveckla besöksnäringen genom enklare regler och bättre samverkan.
  • Utveckla kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.
  • Möjliggöra fler evenemang och locka hit fler idrottstävlingar och artister.
  • Stödja den ideella sektorn.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.