För en kvalitativ vård och omsorg

Socialt utsatta människor måste fångas upp av samhället. Det är inte minst viktigt när det gäller ungdomar som hamnat eller riskerar att hamna snett.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att Alingsås ska en vara en omsorgsfull kommun. Vuxna människor ska ha möjlighet till jobb och egen ekonomi som grund för ett självständigt liv och vår gemensamma välfärd. Barn behöver få en trygg tillvaro oavsett vilken familjekonstellation man ingår i. Vi behöver en omsorgspolitik som stödjer den enskilda människan såväl som samhället i stort.

Vi vill:

  • Satsa på civilsamhället och göra det enklare för frivilliga att hjälpa till.
  • Arbeta förebyggande och uppsökande för att våra ungdomar inte ska hamna snett.
  • Öka insatserna mot drog- och spelmissbruk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.