ett alingsås som växer

Bild


Alingsås är en växande kommun med attraktivt läge. Vi behöver en samhällspolitik som möjliggör för invånare att leva, verka och förverkliga sina drömmar i hela kommunen.

Vi vill:

  • Främja tillväxt och lyfta Alingsås genuina prägel och identitet.
  • Effektivisera bygglovshanteringen.
  • Skapa bra förutsättningar för byggnationer för både privatpersoner och företagare.
  • Uppdatera detaljplanerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.