För ett bra liv efter pension

Centerpartiet vill ha en närmare vård och omsorg, med större valfrihet för dig som är sjuk eller har kommit till åren.

 

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att i Alingsås ska de äldre se fram mot ett rikt och tryggt liv. För många har man äntligen tid och möjlighet att göra det man inte hann under sina yrkesverksamma år. För andra så är ensamheten stor eller så vacklar hälsan. Då blir frivilliginsatser och kommunens stöd helt avgörande.

Oavsett hälsa och ekonomi så är det viktigt att man har inflytande över sin egen vardag, möts med respekt och har tillgång till god vård och omsorg. Behoven ser olika ut men gemenskap och trygghet är väsentliga värden intill livets slut.

Vi vill:

  • Erbjuda förebyggande hembesök och hälsosamtal.
  • Tillsammans med frivilligorganisationer erbjuda träffpunkter för seniorer.
  • Utöka dagverksamheten så att fler med demenssjukdom får ta del av stimulerande aktiviteter och social samvaro.
  • Erbjuda matlagnings- och måltidsgemenskap för de som har hemtjänst.
  • Skapa varierande boendemiljöer för äldre.
  • Bygga fler trygghetsboenden.
  • Erbjuda stöd och avlastning för anhöriga.
  • Hållbara scheman och tjänster för personalen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.