För ett jämställt Alingsås

Centerpartiet i Alingsås är ett jämställt parti.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att Alingsås ska vara en jämställd kommun. Grunden i vår politik är allamänniskors frihet och lika värde. Vi vill att politiken ska skapa förutsättningar för människor att själva göra skillnad i sina liv och för att jämställdhet och hållbarhet ska vägleda till goda beslut. Vi vill:

  • Stärka kvinnors företagande.
  • Öka kunskapen bland kommunens anställda för att arbeta förebyggande och upptäcka våldsutsatthet.
  • Arbeta för jämställdhet och mot diskriminering.
  • Satsa på elevhälsan för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa hos unga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.