För ett livslångt lärande

Kommunens skolor ska hålla högsta kvalitet
– oavsett om de är privata eller kommunala.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill att Alingsås ska ha skolor där varje elev och lärare får förutsättningar att lyckas. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen i Alingsås ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till högskolan.

Centerpartiet i Alingsås vill att våra förskolor och skolor ska ge alla barn och ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi vill:

  • Underlätta kommunikationen mellan hem och skola.
  • Skapa riktade insatser där det är svårt att rekrytera utbildad personal.
  • Erbjuda flextid för personal i förskolan.
  • Fria pedagogiska måltider för personal i förskolan, förskoleklass och grundsärskolan.
  • Ge möjlighet till vidareutbildning för kommunanställda.
  • Ha mindre grupper i förskolan.
  • Arbeta med demokrati och samverkan genom aktiva elevråd och brukarråd på alla skolor.
  • Arbeta för att alla våra elever har hög skolnärvaro.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.