För miljön och klimatets bästa

Bild


FÖR MILJÖNS BÄSTA

Alingsås kommun ska vara ett inspirerande föredöme i klimatfrågan. Utsläppen måste minska och den biologiska mångfalden öka. Det kräver politisk handlingskraft och ledarskap.

Klimatfrågan måste bli övergripande rättesnöre för all verksamhet. Vi vill ha politik som tar fram smarta styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhället. Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en global fråga, men klimatarbetet måste ske även lokalt. Centerpartiet Alingsås vill ställa om till ett grönt samhälle. Vi vill:

  • Att Agenda 2030 ska vara vägledande för kommunens miljöarbete.
  • Arbeta för en bra vattenkvalitet på alla badplatser.
  • Erbjuda närodlad mat i kommunens verksamheter.
  • Att uppvärmningen av kommunens fastigheter ska vara fossilfri.
  • Satsa på energieffektivisering i kommunens lokaler

FÖR KLIMATETS BÄSTA

Klimat 2030 är en kraftsamling som hela Västra Götaland har ställt sig bakom, och vi i Centerpartiet tar på oss ett stort ansvar att se till att vi i Alingsås kommer nå dessa mål, om inte till och med överträffa dem. Vi vill även se till att vi är förberedda på vad det än är som klimatet kommer att ställa för krav på Alingsås kommun, vi hänvisar till forskning som ofta poängterar att det kanske kostar ett par miljoner att förbereda sig men att dessa kostnader är små i kontrast mot de kostnader som skulle uppkomma ifall Alingsås utsätts för ett skyfall såsom Gävle förra året utan förberedelser. Därför vill vi:

  • Införa koldioxidbudget som genomsyrar kommunens beslut
  • Ha fossilfria kommunbilar
  • Fortsätta utbyggnaden av laddstolpar för elbilar
  • Tillsätta pengar för förebyggande åtgärder för potentiella klimatkatastrofer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.