hela kungälv förstås

Marstrandsfärjan och kommunens 200 bilar släpper bara ut 0,5% av all klimatgas i Kungälv.
Klimatåtgärderna måst självklar avse hela Kungälv

Brödtext