Vårt fokus 2023


För Centerpartiet är hela kommunen viktig. Varje kommundel, både centrum och serviceorter som lever. Viktigast är alla invånarna, från spädbarnstiden, skolan, yrkeslivet och på äldre dar. Hela tiden, inte bara under valår och när någon klagar. Därtill kommer bra förutsättningar för små som stora företag.

Våra fokusområden är:
* Ökad trygghet
* Grön och hållbar tillväxt
* Lärande och en meningsfull fritid

Första sidan in klippt

sol-has-bg

Hela kommunen - det är skillnaden !

Centrum och alla kommundelar skall leva och utvecklas.
Alla skolbarn skall ges förutsättningar att lyckas.
Alla skall kunna känna sig trygga.
När vi talar klimatåtgärder så menar vi hela den geografiska kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.