ANSVAR OCH HANDLINGSKRAFT

FÖR LILLA EDETS BÄSTA

Lars Ivarsbo, Johanna Mörk, Julia Färjhage, Conny Norén, Jörgen Andersson

Lilla Edets kommun är fantastisk. Här finns den vackra älvdalen, trollska skogar, böljande öppna landskap och djupblå sjöar. Men framför allt finns här företag, föreningar och medmänniskor som vill vara med och utveckla kommunen. Centerpartiet i Lilla Edet tror på vår fina kommun och ser att vi har potential att toppa rankingar och listor. Här finns mycket kvar att utveckla och förbättra. Med din röst får vi chansen att fortsätta den förbättringsresa som påbörjats.

Under den gångna mandatperioden har vi tillsammans med våra samarbetspartier jobbat stenhårt med att få ordning och reda i ekonomin och vi kan nu se en ljusning. Med en starkare ekonomi kan vi fortsätta göra välbehövliga investeringar i välfärden.

Nyckeln för att stärka Lilla Edets ekonomi är att satsa mer av kommunens resurser på det förebyggande arbetet. Och vi har kommit en bra bit på väg med det arbetet men för att de ska få full effekt krävs långsiktighet och uthållighet. En röst på Centerpartiet i Lilla Edet är en röst för en långsiktig hållbarhet. För ansvar och handlingskraft.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.