Ansvar och handlingskraft
För Lilla Edets Bästa


Vi tycker:

 • Fånga upp barn och unga i behov av stöd tidigt och öka samverkan
  mellan olika verksamheter för att ge barnen rätt hjälp.
 • Ge förutsättningar för en aktiv och utveckliande fritid - det är viktigt
  för att klara skolan och må bra.
 • Skapa en friskare ålderdom genom hälsofrämjande och
  rehabiliterande insatser för våra äldre.
 • Lilla Edet ska vara en kommun fri från våld. Insatserna för att
  våld i nära relation ska upphöra måste fortsätta.
 • Öka takten i framtagandet av nya detaljplaner för att möjliggöra nya bostäder.
 • Förbättra servicen till företagen genom samordnad service
  och ett gott bemötande.
 • Lilla Edet ska vara en ledande kraft i den gröna omställningen

Bli medlem

sol-has-bg

Senaste nytt från Lilla Edet

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.