Riksdagsmannabesök vid Björshuvud.

Mikael Larsson från riksdagen har besökt Tjörn tillsammans med Cecilia, Maud, Lars och Anders (markägare inom det föreslagna naturreservatet vid Björshuvud). Även Centern på Tjörn var representerad av Robert Mattsson.

Mikael är riksdagsman för Centerpartiet och har skrivit en motion om markägarnas problem när man bildar naturreservat. Ett exempel på förslag som naturreservat som inkräktar på markägarnas rättigheter är Björshuvudreservatet. Länsstyrelsen har här inte lyssnat på markägarnas alla synpunkter. Förslaget innefattar stora områden där motivationen för ett naturreservat kan ifrågasättas. Kärnområdena i området är redan till stor del skyddade av andra bestämmelser varför bildandet av ett naturreservat inte medför några fördelar. Centerpartiet på Tjörn såväl som på riksplanet månar om att bevara miljön och viktiga naturvärden. Dock måste detta vägas mot markägarnas intressen Våra markägare på Tjörn har genom tiderna vårdat sina marker och kommer att göra så även i framtiden.

Tjörns kommun har överklagat Länsstyrelsens reservatsbeslut.