Frihet och fred är inte gratis - solidaritet måste få kosta

Bild

Vi har nu upplevt två år med krig i Europa. Ett krig som Ryssland inte får vinna – om vi vill fortsätta leva i det Europa som vi känner det i dag. Därför är stödet till Ukraina fundamentalt för Europas framtid. För om Ukraina ska vinna måste stödet vara långsiktigt och EU måste ta höjd för ett kontinuerligt, kraftfullt arbete för att stärka Ukraina - under och efter kriget. Och i det läget är det inte klädsamt att Sveriges regering är stolt över att vara snålast i EU!

Frihet och fred är inte gratis, solidaritet måste få kosta. Den svenska regeringens enda prioritering för EU:s budget är att den ska vara så sparsam som möjligt – och att den till varje pris ska skäras ned. Detta är inte seriöst!

EU:s solidaritet med Ukraina är så viktig att vi medlemsländer måste acceptera en större budget än vi egentligen skulle vilja. Med ett USA som dessutom vacklar om både finansiellt och militärt stöd måste EU kunna stötta Ukraina än mer, så länge kriget pågår, och därefter bidra till återuppbyggnaden.

Samtidigt hotas EU:s förmåga att spela en avgörande roll från flera håll

Ungerns Viktor Orbán har förhalat Ukrainapaketet på 50 miljarder euro – även om han motvilligt accepterat att EU börjar förhandla med Ukraina om ett medlemskap.

För oss i Centerpartiet är framtiden för Ukraina att de så snart som möjlighet blir en del av EU och att medlemskapsförhandlingar påbörjas snarast. Vi vill dessuom säkradet fortsatta finansiella och militära stödet.

Därför vill vi nu att Tidöregeringen driver på för att EU ska agera genom följande initiativ:

Driv på för demokratisk utveckling och effektivt bistånd
Ett EU-medlemskap för Ukraina kan bli verklighet med hjälp av stödinsatser för att säkerställa kraven på demokrati och en fungerande rättsstat. Sverige bör även verka för att få till stånd en kommissionärsportfölj som vigs åt koordinering av stöd till Ukraina och EU:s utvidgning.

Förstärkt långsiktigt stöd till Ukraina
Stödet till Ukraina måste ökas och tryggas långsiktigt utöver den gemensamma EU-insatsen.
EU-länderna bör enas om ett golv och en stödnivå baserad på varje lands BNP så länge kriget fortgår. Sverige och andra länder måste höja sin ambitionsnivå så att den är i nivå med de länder som i dag satsar mest, så som Estland.

Frånta Orbán rösträtten i ministerrådet
Viktor Orbán är Putins lakej mitt i EU-samarbetet. Inget tyder på att han kommer sluta vifta med sitt veto för att hota stödet till Ukraina. Det är dags att EU fråntar Orban rösträtten i ministerrådet och därmed beröva honom möjlighet att obstruera, blockera och sabotera.

Emma Wiesner, (C) Europaparlamentariker
Abir Al-Sahlani, (C) Europaparlamentariker
Emma Blomdahl Wahlberg, (C) kandidat i Europaparlamentsvalet
Emmyly Bönfors, (C) kandidat i Europaparlamentsvalet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.