Infrastruktur

Västra Götaland har olika infrastrukturbehov beroende på var i länet man utgår från. I våra större städer är trängsel och utsläpp ett stort problem och fler behöver gå, cykla och åka kollektivt. På landsbygden är ett väl fungerande finmaskigt vägnät viktigt. Oavsett var i landet du väljer att bo behöver invånare och företagare få rätt förutsättningar.

Det är betydelsefullt att se över hela resandekedjan och möjliggöra ett hållbart resande. Mängder av gods går via väg med stort slitage och ökad klimatbelastning till följd.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

 • Fortsätta att rusta upp länsjärnvägarna Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Bohusbanan och Kinnekullebanan.
 • Fortsätta prioritera ny stambana Göteborg-Borås, fyr-spår Alingsås-Göteborg, kvarvarande sträcka från Öxnered till norska gränsen.
 • Ställa krav på regeringen att möta upp med medfinansiering för att binda ihop Oslo med Göteborg och vidare till Hamburg i enlighet med EUs prioritering.
 • Binda samman regionens alla delar i större stråk.
 • Binda samman regionens alla delar med omgivande regioner inkl. Oslo-regionen.
 • Effektivisera och förbättra spårvagnstrafiken genom att se över antalet hållplatser för snabbare och mer tillgänglig spårvagnspendling.
 • Att driften av spårvägen i Göteborg upphandlas för ökad kvalitet och effektivitet.
 • Att alla kommuner ska ha kollektivtrafik för daglig pendling till någon universitets- eller högskoleort.
 • Fullfölja planen för nya tågstopp och fortsätt pendeltågstrafik till Halden.
 • Fortsätta bygga ut bredband med sikte på att nå full täckning med fiber och mobilnät.
 • Införa en pensionärsrabatt i kollektivtrafiken som gäller på lika villkor för alla över 70 år i hela regionen
 • Satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden där marknaden inte löser det på egen hand
 • Tillse god täckning för mobiltelefoni och mobilt bredband längs regionens alla pendlingsstråk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.