Jobb och företagande

För att säkra resurser till det offentliga på lång sikt måste intäkterna till Västra Götalandsregionen öka. Det sker genom att fler får jobb och betalar skatt. Statistiken visar att 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. Många småföretag vill växa, men hindras av brist på kompetent arbetskraft och regelkrångel.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Jobb och arbetsmarknad

Med en decentraliserad och regional arbetsmarknadspolitik blir det lättare att göra rätt insatser, för fler jobb och bättre matchning på arbetsmarknaden. För att möta morgondagens behov av kompetent arbetskraft behövs utbildning, anpassad till den regionala och lokala arbetsmarknaden. Centerpartiet i Västra Götaland vill därför flytta ansvaret för arbetsmarknadsutbildning från stat till region. Det är närodlad arbetsmarknadspolitik.

Läs mer här

En milljödriven utveckling

Centerpartiet vill ha ett aktivt miljöarbete i Västra Götalandsregionen. För Centerpartiet handlar hållbar utveckling om konkurrenskraft, för att säkra jobb i regionen och globalt ansvar för våra gemensamma resurser. En god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete är förutsättningar för jobb och tillväxt..

Läs mer här

Branschutveckling

I Västra Götaland finns flera storföretag som verkar på en global marknad. För att skapa tillväxt i regionen behöver storföretagen och viktiga branscher ges rätt förutsättningar. Branschspecifika kluster och samarbeten måste växa sig starkare. Nya miljösmarta produkter måste utvecklas för att skapa en hållbar tillväxt.

Läs mer här

Forskning och innovation

I Västra Götaland finns flera storföretag som verkar på en global marknad. Den globala konkurrensen driver utvecklingen framåt, vilket kräver forskning och innovation. Närhet till spännande forskarmiljöer, lärosäten och kreativa företag ger jobb och framtidstro.

Läs mer här

Cirkulär ekonomi

Västra Götalandsregionen ska underlätta för utveckling av den cirkulära ekonomin, istället för linjära processer som hittills dominerar. Avfall som uppstår kan istället vara en resurs i nya ekonomiska modeller. Nya affärsmöjligheter uppstår, när till exempel textilier eller plast kan återvinnas eller återanvändas.

Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.