Jobb och företagande

Västsverige är en av Europas främsta industriregioner med tillverkning av fordon, komponenter till flygplan, läkemedel, livsmedel och plastprodukter som exporteras globalt. Här finns också stor kunskap inom textil och artificiell intelligens samt skogsindustri och turism- och besöksnäring. Men arbetsmarknaden är tudelad. Företag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens samtidigt som många människor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Elektrifieringen och digitaliseringen gör att jobben och utbildningar behöver anpassas till en ny tid.

Utebliven examen från grund- eller gymnasieskola är ett av våra största folkhälsoproblem. Det riskerar leda till arbetslöshet, utanförskap och i värsta fall ett liv i kriminalitet.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Se fler företagarutbildningar med ämnen som entreprenörskap, företagsekonomi och med inriktning på framtids- och bristyrken.
  • Flytta ansvaret för arbetsmarknadsutbildning från stat till region. En decentraliserad och regional arbetsmarknadspolitik ger möjlighet till bättre anpassning av insatser, för fler jobb och bättre matchning på arbetsmarknaden.
  • Att satsningar på kompetensförsörjning, matchning och omställning av arbetskraften ska ha hög prioritet.
  • Ge utökade utbildningar för de yrken där det råder kompetensbrist.
  • Att alla ungdomar i hela Västra Götaland ska ges samma möjligheter till helt fritt gymnasieval på samma sätt som finns inom kommunalförbunden.
  • Kraftsamla för att fler unga ska fullfölja sina studier
  • Att regionen tillsammans med kommunerna utreder förutsättningarna för att regionen tar över ansvaret för hela eller delar av gymnasieskolan och vuxenutbildningar på gymnasial nivå
  • Att modellen med gymnasiala lärlingsanställningar samt vuxenlärlingsanställningar prövas i fler branscher utifrån de bristyrken som branschråden identifierar
  • Att fortsatta satsningar görs på folkhögskolan för främjande av livslångt lärande, integration och kompetensutveckling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.