Kultur

Känslan av utanförskap och brist på framtidstro är en utmaning i samhället.

Lågt valdeltagande finns både i städernas utanförskapsområden som i vissa delar av landsbygden. Det finns krafter som använder bristen på delaktighet som grogrund för andra syften, vilket klyver samhället, skapar splittring, misstro och brist på tillit.

Det är i ljuset av historien vi lär oss förstå vår samtid och har siktet inställt på framtiden. Konst, kultur och fri press och media är alla mycket viktiga delar för att demokratin ska hållas stärkt.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

 • Att goda förutsättningar ska finnas för såväl amatörer som professionella konstnärer, andra fria kulturutövare, eldsjälar och ideella föreningar att berika vårt kulturliv.
 • Att regionen aktivt verkar för ett grundutbud av kultur av hög kvalitet i alla delar av regionen. I synnerhet gäller det att nå barn och ungdomar med ett engagerande utbud av kultur som de inte nås av på annat sätt.
 • Stärka den kulturella infrastrukturen, bland annat genom att värna studieförbundens arbete.
 • Stärka folkhögskolornas och andra regionalt finansierade skolors högskoleförberedande konstnärliga utbildningar
 • Stimulera de nya digitala mötesplatserna som nya delar i den kulturella infrastrukturen.
 • Satsa på medie- och informationskunnighet i alla delar av samhället.
 • Aktivt verka för armlängds avstånd – politikerna ska skapa förutsättningar för konsten men inte besluta om innehållet.
 • Aktivt verka för enprocentsmålet för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad
 • Att de kommersiellt inriktade kulturella och kreativa näringarna stärks inom ramen för regionens näringslivsinriktade insatser.
 • Verka för att inkludera kulturella insatser i olika delar av vårdkedjan.
 • Stimulera tillgängliggörande till och användande av kulturarvet kopplat till hållbar utveckling

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.