Miljö- och klimat

Effekterna av de klimatpåverkande utsläppen blir allt mer allvarliga och den biologiska mångfalden är hotad. Rent vatten och tillgången till vatten är en framtidsfråga.

Fabriker som bygger på fossila råvaror ska nu ställa om till förnybart och politiken behöver skapa förutsättningarna och underlätta omställningen. Omställningen kommer leda till nya möjligheter för Västra Götaland och vårt näringsliv. Det stora utsläpparna finns här men här finns också lösningarna på många av de klimatutmaningar som vi kan se.

En av de stora utmaningarna är att klara av elektrifieringen och överföringskapaciteten till elnäten.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

 • Fortsätta att uppmuntra och stötta affärs- och tillväxtdrivande entreprenörskap som bidrar till en positiv klimat- och miljöutveckling.
 • Satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur, i områden med hyreshusbestånd och där inte marknaden löser det på egen hand.
 • Att VGR fortsätter att gå i bräschen och minskar energianvändningen i byggnader, fordon och transporter.
 • Påskynda elektrifieringen av industrin och transportsektorn.
 • För att underlätta elektrifieringen inom transportsektorn behöver laddinfrastruktur byggas ut för privatbilismen men inte minst för tunga fordon.
 • Uppmuntra och stötta nyföretagande och nya affärsmodeller som bygger på cirkulära ekonomier och industriella symbios.
 • Uppmuntra och stötta affärs- och tillväxtdrivande entreprenörskap som bidrar till en positiv klimat- och miljöutveckling.
 • Inspirera människor till att ställa om till en mer hållbar livsstil och cirkulär ekonomi genom utbildning och designmetodik som visar hur man enkelt kan göra rätt och klimatsmarta val.
 • Jobba för att fler kolsänkor av olika slag skapas, både för ökad koldioxidupptagning, biologisk mångfald, hantering av dagvatten och ökad rekreation för människor.
 • Att vid offentliga upphandlingar i allmänhet och gällande byggnationer, livsmedel energi och transporter i synnerhet, kravställa för att säkerställa klimatnytta, det skulle exempelvis gynna ökat byggande i trä.
 • Arbeta för utökad utbyggnad av land- och havsbaserad vindkraft.
 • Arbeta för att stärka den egna äganderätten genom att påverka de lokala och regionala besluten om till exempel strandskydd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.