Per Åsling: Så vill vi stoppa regeringens skattehöjningar

Centerpartiet vill stoppa regeringens skadliga skatter i samband med budgetbehandlingen.
Det berättar skatteutskottets ordförande Per Åsling i en stor intervju i Dagens Industri i dag.
- Regeringens förslag om nya 3:12-regler, med flera miljarder i skattehöjningar på landets småföretagare, är ett exempel på något vi vill lyfta bort ur budgeten, säger han.

Regeringen planerar flera nya skatter och skattehöjningar. Flera av dem kommer redan i höstbudgeten som presenteras senare i år.

Centerpartiet vill stoppa regeringens planer – genom att lyfta bort skatter ur höstbudgeten.

- När ramverket för budgeten spikas i riksdagen finns en möjlighet att stoppa regeringens skadliga skatter. Det vill vi i Centerpartiet göra tillsammans de övriga allianspartierna, säger Per Åsling.

Exakt vilka skatter som ska stoppas är något som de fyra allianspartierna måste gemensamt komma fram till.

- Detta är något vi nu ska diskutera inom alliansen. Ett exempel som vi i Centerpartiet kommer ha med oss i de samtalen är regeringens förslag om nya 3:12-regler, vilket skulle innebära höjd skatt med miljardbelopp för tiotusentals småföretagare, säger Åsling.

Förutom 3:12-reglerna har regeringen berättat att man vill sänka brytpunkten för statlig skatt, vilket innebär att hundratusentals svenskar får högre inkomstskatt. Man har också aviserat att kilometerskatten, en skatt som slår väldigt hårt mot landsbygden, kommer att införas framöver.

- Dessa skattehöjningar är en serie dråpslag mot företagande och jobb i hela landet. Det kan vi aldrig acceptera. Här är vi beredda att stoppa regeringens skadliga skatter, säger Per Åsling.

Att lyfta bort skatter från budgeten redan när riksdagen beslutar om budgetens ramar är helt enligt det finanspolitiska ramverket och budgetlagen.

- Vi har varit i kontakt med flera experter på området. Det råder ingen tvekan om att vi följer reglerna i det finanspolitiska ramverket, säger Per Åsling.

Läs mer på di.se