Centerpartiet lokalt
  • / Partistämma

VI FÖR SVERIGE FRAMÅT!

Centerpartiets stämma 2019

Sverige är ett av världens mest välmående samhällen. Samtidigt behövs tydlig handlingskraft: vi står inför ett omfattande klimathot, ineffektivitet på arbetsmarknaden, problem med både skola och vård samt orättvisor för människor på landsbygden.

Under partistämman tar vi fram skarpa förslag som för Sverige framåt:

  • Ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration
  • Frihetsreformer för Sveriges landsbygd
  • En skola att lita på
  • En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum
  • Ansvar och resultat för klimat och miljön

Välkomna på partistämma!

Datum: 26-29 september

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8

Är du medlem? Då finns mer info på Connect.

För journalister finns anmälan här.

Läs alla stämmotexter

Ramprogram för stämman

 

Nu tar vi fram ny politik som för Sverige framåt:

Läs hela Centerparties stämmoprogram

Stämmoprogram: EKonomi

Stämmoprogram: Landsbygd

Stämmoprogram: Utbildning

Stämmoprogram: Vård och omsorg

Stämmoprogram: Klimat och Miljö

Artiklar och nyheter