Centerpartiet lokalt
  • / Partistämma

Centerpartiets stämma 2019

Snart är det dags för partistämma!

Datum: 26-29 september

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8

Se hela programmet

Är du medlem? Då finns mer info på Connect.

5 politiska områden i fokus

Program

Onsdag 25 september:

19:00 – Kommittéarbete

Torsdag 26 september:

09:30 – Ombudsanmälan öppnar
11:00 – LUNCH
12:30 – Partistämman öppnas (Inledningstal, formalia)
14:00 – Kommitté 1, Ekonomi
18:00 – MIDDAG
19:00 – Årsredovisning, ekonomi, valärenden
20:00 – Kommitté 10, Organisationsfrågor
22:00 – Partistämman ajourneras

Fredag 27 september:

08:00 – Kommitté 2, Miljö och klimat
12:00 – LUNCH
13:00 – Kommitté 5, Utbildning
16:30 – Kommitté 6, Kultur, civil, konstitution, integration, migration
18:00 – MIDDAG
19:00 – Kommitté 9, Infrastruktur transporter, bränsle
20:30 – Kommitté 8, Lag och ordning, utrikes, försvar
22:00 – Partistämman ajourneras

Lördag 28 september:

08:00 – Kommitté 3, Vård och omsorg
12:00 – LUNCH
13:00 – Utdelning av förtjänsttecken och Bramstorpsplaketter
14:00 – Kommitté 7, Välfärd, socialfrågor, socialförsäkringar, pensioner, jämställdhet
17:30 – Partistämman ajourneras
19:30 – BANKETT

Söndag 29 september:

08:30 – Kommitté 4, Landsbygd
12:00 – Kommitté 10, Bostad
13:00 – Partistämman avslutas