Centerpartiet lokalt
  • / Partistämma

VI FÖR SVERIGE FRAMÅT!

Centerpartiets stämma 2019

I slutet av september hölls Centerpartiets stämma i Karlstad. Då togs ny politik fram på flera områden:

  • Ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration
  • Frihetsreformer för Sveriges landsbygd
  • En skola att lita på
  • En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum
  • Ansvar och resultat för klimat och miljön

Invigningsfilmen

Annie Lööfs tal

SE HELA SÄNDNINGEN FRÅN CENTERSTÄMMAN

ny politik som för Sverige framåt:

Läs hela Centerparties stämmoprogram och snabbprotokoll

Stämmoprogram: EKonomi

Stämmoprogram: Landsbygd

Stämmoprogram: Utbildning

Stämmoprogram: Vård och omsorg

Stämmoprogram: Klimat och Miljö

Artiklar och nyheter