Centerpartiet lokalt

Tidningen C

Tidningen C är Centerpartiets medlemstidning. Alla medlemmar i Centerpartiet och i våra systerorganisationer får tidningen gratis.

Prenumerera

Vill du prenumerera kostar det 80 kr per år. Betala till bankgiro: 411-9525. Märk inbetalningen med ”Prenumeration Tidningen C” tillsammans med ditt namn och adress.

Kontakt

Redaktör: Frida Magnusson, kommunikationsenheten

Ansvarig utgivare: Charlotta Helge, kommunikationschef