Värderingar och personalidé

Centerpartiet står för tydliga värderingar, grunden för det samhälle vi kämpar för. Värderingarna präglar också hela vårt sätt att arbeta.

Vår personalidé

Sverige behöver mer närodlad politik.

Därför är vårt uppdrag att stötta centerpartister över hela landet, året om.

Hos oss är väljarperspektivet tydligt i allt vi gör. Viljan att få partiet att växa är en drivkraft hos var och en, liksom den egna viljan att utveckla och utvecklas.

Vi uppmuntrar kreativitet och nya tankar som gör att den som stöter på hinder ändå når uppsatta mål.

Vi gör varandra bra genom att vara lagspelare. Därför gillar vi mångfald, värdesätter tydlighet och ger varandra feedback.

Vi tror på stort eget ansvar. Därför har var och en alltid sitt initiativ och därmed en förmåga att ta ansvar för partiets utveckling.

 

Vår värderingar

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

  • Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt
  • Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism
  • Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd
  • Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår kommun eller land de vill bo

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.