sol-has-bg

Det ska alltid löna sig att göra rätt för klimatet. Vi vill att alla ska få råd att ställa om.

Vi behöver alla ställa om för klimatet. Och vardagen måste funka. Svårare än så är det inte. Det ena får inte utesluta det andra.

Därför startar vi i Centerpartiet nu En folkrörelse för klimatet. Alla ska tjäna på att ställa om! Fler måste få chansen att byta bil eller bränsle i bilen. Fler måste få chansen att själva kunna producera el. Fler måste kunna lagra, spara och minska sin elförbrukning.

Det ska alltid löna sig att göra rätt för klimatet.

Centerpartiets klimatpolitiska program, en folkrörelse för klimatet. , 227.8 kB.

Bästa sättet att protestera mot skadlig klimatpolitik?

Kraftfull klimatbonus för bilen
  • Inför en ny kraftfull klimatbonus för dels nya billigare miljöbilar, och dels begagnade miljöbilar, så att alla, inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden, har möjlighet att byta till miljöbil.
  • Det ska även gå att billigt leasa både nya och begagnade miljöbilar. Om resurserna är begränsade ska bonusar prioriteras till de som är beroende av bilen på landsbygden.
  • Sverige bör införa en tanka-svenskt-politik som syftar till att konsumenten får konkurrenskraftigt grönt svenskt biobränsle av svenska råvaror, där skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum. Självförsörjningen av biodrivmedel ska gynnas genom att så konkurrenskraftigt som möjligt upphandla en omfattande beredskapsproduktion av inhemskt biobränsle som skapar en inhemsk produktionsbas, och där det finns incitament och krav på att denna upphandlade produktion säljs billigt i Sverige.

Läs mer om Centerpartiets klimatpolitiska program

Läs mer i Aftonbladet

Tjäna på gröna investeringar
  • Installerar du en värmepump eller sätter upp solceller på ditt hus föreslår Centerpartiet att du får dra av 50 000 kr av kostnaden. Du borde också kunna ta ett lån på upp till 100 000 kr på 20 år, med statslåneränta som garanteras av staten.
  • Centerpartiet föreslår att avskaffa skatten vid försäljning av överskottsel, för dig som använder din egenproducerade solenergi.

Läs mer om Centerpartiets klimatpolitiska program

Vindkraft som är lönsam för kommunerna

Öka acceptansen för, och möjligheten till, utbyggd elproduktion ökar i hela landet, genom att säkerställa:

  • Tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker.
  • Fullt ut regionalisera fastighetsskatten på elproducerande fastigheter och förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper.

Läs mer om Centerpartiets klimatpolitiska program

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.