Stärkt företagsklimat på Gotland ökar välfärden

Gotland ligger på 257:e plats av 290 kommuner i den av Svenskt Näringsliv genomförda ranking av företagsklimatet i Sverige. Syftet med betygsättningen är att visa var i landet det upplevs bäst att starta och driva företag. Vi vet att 4 av 5 nya jobben skapas i de små och medelstora företagen därför är ett gott företagsklimat väldigt viktigt. Gotland är ett stark företagarlän och just därför är den här frågan så viktig. Tittar vi närmare på Gotlands siffror är det inom tre områden som Gotland förbättrat sig. Det är inom IT- och telenätet, Vägnät och Flyg samt Skolans attityder till Företagande. Problemet är bara att förbättringarna kring dessa faktorer inte alls väger upp de tre faktorer som tydligast drar ner Gotlands ranking.

Gabriella Hammarskjöld och Eva Nypelius

De tre faktorer som drar ner företagsklimatet mest är ”Kommunpolitikernas attityder till företagande”, ”Service till företagen” och ”Tjänstemännens attityder till företagande”. Det här är områden där Regionen själv tar beslut och har möjlighet att skapa förbättring.

Centerpartiet saknar en tydlig vilja från den politiska majoriteten att ta det upplevt dåliga företagsklimatet på allvar och sätta sig in i företagarnas förutsättningar. Regionen har tagit ett program för förbättrat företagsklimat och det är en bra ambition men vi saknar det politiska engagemanget. Utan en bättre fungerande företagspolitik är chansen att företagsklimatet blir betydligt bättre på Gotland än idag inte sannolikt.

Centerpartiet menar att företagens problem och behov på kort och lång sikt måste få ett betydligt större fokus i det politiska beslutsfattandet än idag. På samma vis behöver den service och byråkrati som idag omgärdar företagande förenklas och göras mer effektiv. En fördjupad analys och prioritering behöver göras där de viktigaste hämmande faktorerna identifieras och mer aktiva och kraftfulla åtgärder sättas in för att underlätta för fler och växande företag. Genom välmående företag skapas fler jobb och intäkterna till samhällets gemensamma välfärd ökar. Detta behövs för att klara framtidens utmaningar med fler äldre och yngre.

Gotland har helt enkelt inte råd att ligga på 257:e plats i Svenskt Näringslivs ranking. Stärkt företagsklimat ökar välfärdens resurser. De går hand i hand. Centerpartiet är det parti som driver den mest aktiva och offensiva företagspolitiken i Sverige. Sverige och Gotland behöver ett nytt Ledarskap. 

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat, Eva Nypelius (C) Oppositionsråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.