Framtidens Hållbara lantbruk är inom räckhåll

Årets torka ställer frågan om Gröna Näringarnas framtid på sin spets mitt under brinnande valrörelse. Därför känns det beklämmande när Mp nu går ut med att man vill lösa en ökad självförsörjandegrad - genom omställningspengar till ekologisk produktion.

Den stora produktionsbasen för svensk livsmedelsproduktion kommer fortfarande för alla svenskproducerade grödor enligt SCB från konventionell odling. Det är också denna produktionsform som jämförelsevis har den största och säkraste volymsproduktionen och som därför inte är helt obetydlig när det gäller målen om en fortsatt höjd försörjandegrad.

Gabriella Hammarskjöld framför en rågåker

Genom hela Livsmedelsstrategiarbetet har Centerpartiet varit det parti som lyft frågan om vikten av höjd självförsörjningsgrad flest gånger och som till slut också bidrog till att skrivningen om höjd självförsörjandegrad gick igenom. Under snart ett helt år har C återkommande skrivit om vikten av denna fråga i GT. Men aldrig att C tror att lösningen skulle vara en statlig ”budgetstyrning” i syfte att styra lantbruket att ställa om till en viss procentsats ekologisk produktion före ett visst år.

Det är verkligen på tiden och dags för politiken att sluta välja sida i produktionsformerna i svenskt lantbruk. Det är verkligen på tiden att politiken når insikt om att digitalisering och teknikinnovationen, FoU och ökad naturhänsynsutveckling samt fortsatt produktionseffektiviteten i BÅDE svensk konventionell OCH ekologisk odling verkligen är viktig för svenskt lantbrukets fortsatta konkurrenskraft och innovationskraft. Genom att korsbefrukta kunskaperna och utvecklingen mellan konventionell odling och ekologisk odling har vi framtidens hållbara lantbruk inom räckhåll. Där vi samtidigt också måste ta in behovet av att minska övergödningen till haven för att rädda Östersjön även när mängden svenskproducerad mat ökar.

Centerpartiet vill se en ökad självförsörjandegrad av svenska livsmedel. Men vägen dit bör inte ske genom ensidigt riktad statlig styrning av produktionsformer utan genom en betydligt bredare ansats. Grunden för att svenskt lantbruk ska klara av att på kort och lång sikt stärka sin konkurrenskraft handlar om att se en fortsatt stark utveckling i alla produktionsformer – även den konventionella.

Och åter till frågan om årets torka. Det är nu så att stort sagt alla lantbrukare oavsett produktionsform i olika grader kommer drabbas av detta torrår, med risk för kraftigt minskade eller i värsta fall helt uteblivna skördar och allra helst de lantbruk som lider stor brist på grovfoder kommer drabbas.

Centerpartiet anser att den akuta torkan måste lösas unisont och handlingskraftigt och fri från ensidig partipolitisk reformiver av vissa produktionsformer. Läget är för allvarligt för det.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat

20180730

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.