Rörelse på recept räddar liv

Gabriella Hammarskjöld i centermössa ute i skogen

Det finns en konkret åtgärd för sjunkande folkhälsa och många välfärdssjukdomar. Det är egentligen mycket enkelt och självklart och de flesta känner till det. Men allt fler tar inte frivilligt till sig det. Inom sjukvården har det kommit till att kallas för FaR (Fysisk Aktivitet på Recept). Men jag skulle vilja kalla det för något enklare. Rörelse på Recept!

Bristen på rörelse är en av de största hälsoriskerna om man blickar in i framtiden. Så även för befolkningen på Gotland. Samtidigt är resurserna i sjukvården begränsade.

Sjukhusvården och Vårdcentralerna borde därför i större utsträckning än idag bedöma fler patienter som söker vård ur ett helhetsperspektiv. När sjukvården ställer diagnos och sedan ger råd, skriver ut recept eller tar fram vårdplaner borde patientens egen möjlighet att påverka chansen att avvärja/fördröja sjukdom sättas mer i centrum.

Barnsjukvården, BVC och Skolhälsovården kan på samma sätt nå ut tidigt till barn och ungdomar med tydligare råd innan allvarligare symptom och besvär är ett faktum. Ju tidigare desto bättre och ett mycket bra jobb sker redan här idag! Vid vård av äldre handlar det lika mycket om att erbjuda en stimulerande vardag och att rörelse och social omvårdnad mer sätts i fokus, istället för ett allt för stort fokus på alla de olika mediciner som vården ordinerar att många äldre ska inta dagligen.

Motion kan nämligen förebygga och behandla besvären för väldigt många sjukdomar utom infektionssjukdomar. För en vanlig gotlänning kan det röra sig om att motverka allt från högt blodtryck, bukfetma, risk för diabetes, demens, nedstämdhet och depressioner, problem med rörelseapparaten eller magen. Till detta bör läggas vikten av att vården även ringar in och ger råd kring negativa livsstilsrelaterade påverkansfaktorer. Här är frågor kring kosten, stillasittande vanor och sömn vid sidan om tobak, alkohol och droger viktiga faktorer.

Rörelse på Recept har i många landsting visat sig vara nyckeln till en mer kostnadseffektiv och mer fungerande vård för rätt individer och målgrupper. Det finns även erfarenhet av att socioekonomiskt svagare grupper kan behöva mer hjälp och stöd från sjukvården med riktade insatser.

Vi har mer kunskap idag om vikten av att individer tar hand om sig själv vad gäller mat och fysisk aktivitet. Vi behöver helt enkelt mer rörelse för att hålla oss friska.

Rörelse på Recept har visat sig vara Kostnadseffektivt, Förebyggande och Räddar Liv!

Gabriella Hammarskjöld

Riksdagskandidat (C) på Gotland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.