Därför satsar C på hållbart mode

C vill satsa på mer hållbart mode. Visste du att det för konsumenter såväl som för avfallshanterare idag saknas information om vilka farliga ämnen som finns i olika varor t.ex. i våra kläder? Det innebär både risker för din hälsa som konsument och gör avfallshanteringen vid återvinningen svårare. För de konsumenter som vill undvika farliga ämnen för sig själv, sitt barn eller av miljöhänsyn finns små möjligheter idag. Centerpartiet vill därför införa innehållsförteckning för textiler för att skapa transparens, stärka konsumentskyddet och medvetandegöra ett plaggs innehåll.

Annie Lööf och Gabriella Hammarskjöld

Som konsument är du mindre säker när du handlar via e-handel. Om företaget som du köper från finns utanför EU, har europeiska myndigheter mycket små möjligheter att påverka

dem. Det skapar en ny osäkerhet för dig som konsument. Bland annat kan du inte känna dig lika säker på att varorna inte innehåller farliga ämnen. För att särskilt komma åt farliga ämnen i varor som köps via e-handel vill C därför satsa på ökad kontroll av sådana varor.

Det har också blivit allt vanligare att kläder och andra varor som vi köper har dålig kvalitet. De är många gånger inte gjorda för att hålla länge. C vill göra det möjligt att ställa krav på hållbarhet på olika varor och att de förses med information om förväntad livslängd.

För att höja ambitionsnivån i det internationella kemikaliearbetet vill C göra en satsning, bland annat med fokus på ökad information om farliga ämnen i leverantörskedjor och bilateralt samarbetet med viktiga länder som Sverige har en stor varuimport från.

Vi måste samtidigt underlätta för företag som vill producera kläder som håller längre och underlätta för konsumenter att göra sådana val. Vi måste även ställa mer krav på företagen, bland annat att de samlar in gammalt avfall och kläder. Men vi måste även skapa möjligheter för de företag som bygger sin affärsmodell på att kläder ska kunna användas längre. Otaliga möjligheter finns för företag som vill etablera sig inom uthyrning och delning av kläder, liksom för företag som lagar och reparerar sådant som gått sönder, så att vi kan använda det längre.

För att öka insamlingen av textilier och tillvarata resurser och spara energi föreslår C ett nationellt mål för insamling av textilier likt det som finns för insamling av matavfall. Inom 10 år bör 50 procent av insamlade textilier gå till återanvändning och 90 procent av den totalt insamlade mängden ska återanvändas eller återvinnas, när återanvändning inte är möjligt.

Två kvinnor i blågröna kläder

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.