Jobb måste göra skillnad

I dag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får lägre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Höga kostnader för att anställa är vad småföretag själva anser vara ett av de största hindren för tillväxt.

Centerpartiets förslag är därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare. Det måste bli enklare för småföretag att anställa eftersom småföretagande så tydligt minskar klyvningen av Sverige.

Annie Lööf och Gabriella Hammarskjöld med texten Jobb måste göra skillnad

 

Sveriges skattesystem måste vara bättre utformat för att möta de problem Sverige står inför. Den kraftiga beskattningen av arbete i Sverige förvärrar tudelningen av arbetsmarknaden och bromsar välstånd och tillväxt. Lägre skatter på arbete är grundläggande för att fler människor ska kunna jobba. Om fler personer har ett arbete att gå till, även bland de nyanlända, asylsökande och ensamkommande ungdomarna, ökar också skatteintäkterna till välfärden.

Fler människor behöver kunna leva på sin lön och därför behöver skatten vara särskilt låg för personer med låga inkomster. När drivkraften att utbilda sig, att arbeta och att skapa nya företag är starka gynnar det alla. Flit, utbildning och ansträngning ska löna sig i högre grad och därför vill Centerpartiet att skatteskalan ska bli mindre brant. Vari ligger annars drivkraften? Ett motto att alla ska vara kvar vid sin läst gynnar sällan företagande. Än mindre ger det de nya jobben som Sverige så väl behöver. För nya jobb skapas i växande företag.

För många människor i utanförskap, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler och myndigheter.

En sak är väldigt säker. Centerpartiet är fast övertygad om att Sverige bäst löser integrationsproblemen i vårt land genom att det helt enkelt måste vara skillnad på om man har ett jobb eller ej. Genom att få fler människor i arbete, särskilt folk i utsatta grupper, motverkas den nu växande klyvningen av Sverige. Men för att lyckas med det krävs regelförenklingar, lägre kostnader samt ett starkare och mer gynnsamt företagsklimat i hela landet.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat på Gotland

2018-03-01

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.