Kandidat Gabriella Hammarskjöld

Gabriella med korsade armar

Gabriella Hammarskjöld

Jag står som Nr 2 på C:s Riksdagslista på Gotland. Min ambition är att kryssa mig in i Riksdagen och kandiderar även till Regionfullmäktige.

Jag brinner för Sverige och Gotlands miljö- och klimatarbete, livsmedels- och skogsproduktion och näringslivsfrågor. Jag drivs av liberala värderingar och att människor ges möjlighet att styra sin egen vardag och framtid.

Jag är Mark/Växt Agronom och kandiderar till Riksdagen för att bidra med mina yrkeserfarenheter. Först som statstjänsteman i 10 år vid Jordbruksdepartementet, Naturvårdsverket som klimatexpert och vid SIDA:s Östersjöenhet i Visby och sedan 8 år som Miljöchef för kalkstensindustrin på Gotland vid Nordkalk.

Jag drivs av att skapa bra förutsättningar för Sverige och Gotlands miljö och natur i samexistens med våra gröna näringar och industri. Nu behövs en politik som bidrar till ett långsiktigt hållbart näringsliv.

Jag har drivit min Riksdagskampanj sen sommaren 2017. Mina hjärtefrågor för min kandidatur är:

  • Att både landsbygd och stad ska kunna samexistera och känna framtidstro.
  • Bidra till ett innovativt och ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete för Sverige som inte exkluderar landsbygden och Gotland.
  • Stärka konkurrenskraften i svensk livsmedels- och skogsproduktion.
  • Värna det enskilda ägandet och att artskyddsförordningen ses över för gröna näringarna, men där förlusten av biologisk mångfald i Sverige ändå kan värnas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.