Centerpartiets politik minskar utsläppen

Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en kraftfull miljö- och klimatpolitik i Sverige. Därför har vi lagt fram en rad skarpa förslag som innebär att vi tar ansvar för miljön och som leder till effektiva resultat. För att möta klimathoten vill vi höja skatterna på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, samtidigt som skatten på jobb och företagande sänks.

Regeringen använder däremot sin klimatpolitik för att driva in skatteintäkter. Det är inte rätt väg att gå. Det visar sig också i statistiken. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att utsläppen har ökat under socialdemokraternas och miljöpartiets tid i regeringen. När Centerpartiet hade miljöministerposten minskade utsläppen, trots att det då liksom nu, råder tillväxt.

Många människor behöver bilen för att kunna hämta på förskolan, åka till vårdcentralen eller ta sig till jobbet. Vår gröna bilbonus ger upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp betala en avgift på upp till 50 000 kronor.

På samma sätt hjälper vi flygflottan att ställa om till grönare flyg genom en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle. Det är betydligt effektivare för miljön än regeringens flygskatt som inte ger flygbolagen incitament att flyga miljövänligare.

Vi föreslår också en ny klimatbonus för att minska utsläppen från den tunga trafiken som står för en tredjedel av alla utsläpp av koldioxid i Sverige. För varje ton minskat utsläpp av koldioxid får åkerierna 200 kronor i klimatbonus.

Men det är inte bara på land vi måste möta klimathoten. Hoten mot våra hav, vattendrag och dricksvatten ökar. Nedskräpning, gifter och överutnyttjande hotar en livsviktig naturresurs. Tillgången till rent dricksvatten, som länge varit en självklarhet för oss alla, är nu hotad på flera platser i landet.

Därför har vi lagt fram ett kraftfullt program som innebär att vi under de kommande tre åren satsar en blå miljard om året på att rädda Östersjön, rena våra hav, sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet.

Det är tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap i omställningen och Centerpartiet har förslagen för att göra det möjligt nu.

Kristina Yngwe (C), Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet.

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.