En apell mot ett dåligt riksdagsbeslut

Fler och fler människor befinner sig på flykt runt om i världen. I höstas ökade antalet som sökte skydd i Sverige snabbt. Det innebar då stora påfrestningar på mottagningssystemen.

Centerpartiet deltog därför i höstens överenskommelse mellan regeringen och de fyra allianspartierna för att tillfälligt lösa situationen. Den innehöll bland annat fler lagliga vägar för att söka skydd och viktiga åtgärder för att människor snabbare ska kunna etablera sig i samhället.

Kort därefter valde regeringen att lägga fram nya förslag, som gör det svårare för människor att söka skydd i Sverige och hålla familjer splittrade. Förslag som är mycket mer långtgående än den överenskommelse regeringen och allianspartierna slöt.

Därför har vi konsekvent sagt nej till och kritiserat alla de åtgärder Regeringen velat genomföra som går utöver det vi kom överens om. Så även nu!

Regeringens åtgärder innebär att de flesta som får skydd i Sverige inte får återförenas med sina familjer. Bara en minoritet av de som får asyl – de som får fastslagna egna skyddsskäl – får rätt till familjeåterförening. Personer som flyr från krig förlorar rätten att få återförenas med sina familjemedlemmar.

Bara var tionde syrier som får skydd i Sverige får flyktingstatus, vilket är väldigt få jämfört med hur det ser ut i övriga EU-länder. I praktiken kommer inga syrier ha någon laglig möjlighet att få leva med sin familj under de tre år lagen ska gälla.

Många remissinstanser, bland andra Röda korset, Amnesty, Rädda barnen, TCO och UNHCR, har kritiserat förslaget hårt och beskrivit hur de här förslagen både kommer att innebära stort personligt lidande och samtidigt försvåra integrationen. En förälder som varje dag oroar sig för sina barns säkerhet har svårt att fokusera på något annat. Den splittring det här kommer att innebära är skadlig och inhuman.

Valet i flyktingfrågan står inte mellan stängda gränser eller att fortsätta som vanligt. Centerpartiets väg framåt är att skära i onödiga kostnader och ytterligare förbättra etableringen. Fler ska kunna få jobb och fler ska kunna komma in i samhället snabbare.

Vi vill se ett gemensamt system i EU med en jämnare fördelning av antalet asylsökande. Men framför allt vill vi se ett system där människors rätt att söka skydd värnas och där familjer inte hindras från att hålla ihop.