Äntligen utjämnas styrkeförhållanden i hyresförhandlingar

September 21

När regeringen förra veckan sände över lagförslag till lagrådet om en oberoende tvistelösning i de årliga hyresförhandlingarna togs ett viktigt steg att genomföra delar av den hyresreform Centerpartiet drev igenom med Januariavtalet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett oberoende tvistlösningsförfarande för de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden. Syftet är att skiljaktigheter ska kunna avgöras snabbare och att de kollektiva förhandlingarna ska kunna bedrivas mer effektivt. Därmed fullföljer de den del i januaravtalets punkt 44 där det står "Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera effektivt med ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvit avgör vad som är en rimlig årlig höjning, samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiksa sanktioner när dess inte hålls."

Som många av oss minns var det när Moderaterna och Kristdemokraterna, som egentligen står bakom en friare hyressättning förenades med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, vilka motsätter sig en utveckling mot mer marknadsanpassade hyror som regeringskrisen uppstod förra sommaren. Då kastades Sverige in i den kaotiska situation som råder ännu, när det inte i skrivandets stund går att komma överens ens om hur en vårändringsbudget ska kunna föras fram till beslut i Sveriges Riksdag.

Genom att skicka sitt lagförslag till lagrådet visar regeringen att den så långt det är möjligt vill hedra de överenskommelser som gjorts med Centerpartiet och Liberalerna. Med förslaget tillmötesgår de också vad parterna kommit överens om. För hyresgäster betyder det att man inte riskerar retroaktiva hyreshöjningar, efter långa förhandlingar. För fastighetsägare ger det en ökad förutsägbarhet att kunna ta ut hyror som motsvarar kostnadsökningar under året.

Det behövs fler reformer av hyressättningen och vi i Centerpartiet fortsätter driva friare hyressättning i nyproduktion, genom att även det utredda förslaget bereds vidare som skulle inneburit att det för hyresrätter byggda efter årsskiftet 2022 går att komma överens om hyresnivån mellan hyresgästen och hyresvärden dirket om man så önskar. Det förslaget stoppades som bekant av Moderaterna, men nu ser vi fram mot hösten och att den regering som tillträder efter valet genomför en oberoende tvistlösning.