Grattis till kapet - Varberg!

I morse, bara minuter innan nyheten släpptes i HN, fick jag veta att ledningen för Deromekoncernen beslutat bygga sin nya fabrik i Värö, bara tiotalet kilometer från det närmaste alternativet Frillesås och någon halvmil söder om kommungränsen mot Varberg. Jag har inga politiska uppdrag i hemkommunen, men har haft anledning att följa frågan som bostadspolitiker hallänning och tillskyndare av den sortens företagsamhet som Derome representerar. Därför har jag varit nyfiken på vart skogsförädlings-, bygg och bostadsföretaget är på väg i sin utveckling och med sina etableringar av sågverk, handlare, fabriker, byggen och förvaltning av bostäder.

Var helst i landet en sådan fabrik placeras är den välkommen!

Man kan beklaga att Kungsbackaalternativen, Fjärås och Frillesås "sågades" när Väröalternativet "spikades". Till slut var det logistiken med närheten till E6 som fällde avgörandet. Totalkostnaden med planlagd mark, inklusive redan gjorda förberedelser för dagvatten, geologiska undersökningar, med mera, blev högre än den skulle blivit i Varberg. De senare sannolikt med följden att ytterligare markstabilisering skulle behövas innan fabriken kan byggas. Så har jag fått saken förklarad för mig.

Det är självklart på sin plats att gratulera Varbergs kommun, dess politiker och tjänstemän. Kungsbacka hade sannolikt inte kunnat göra mer åt det här nu. Lägena vid E6-moten kommer med tiden att finna sina etableringar och måhända har Kungsbacka ytterligare något att lära.

Senast 2018 ska fabriken stå färdig att producera lägenhetsmoduler med en kapacitet att leverera 600 kompletta och inredda bostäder per år, till en kostnad som gör dem överkomliga till låga hyror. Sådan här produktion har jag sett förut i Piteå där Lindbäcks har sin husfabrik. Deras prefabricerade moduler finns precis här intill i Kolla där det just ny byggs 1100 bostäder i Hallands snabbast växande kommun, Kungsbacka. KomBo-husen som SABO - Allmännyttans bransch- och intresseorganisation handlat upp åt sina medlemmar kommer att bidra till överkomliga bostäder när Kungsbacka och Eksta nu ökar takten i byggandet ytterligare.

Genom sin husfabrik A-hus i Anneberg finns redan Derome här och under de år som företaget ansvarat för utvecklingen där har produktionen och antalet arbetstillfällen ökat. Företaget har sin förankring i Norra Halland och ser sig som Sveriges ledande träindustri. Jag ser en expansion möjlig och trolig i Kungsbacka och det är sannolikt många frillesäsingar som berörs av de 100 nyrekryteringar som fabriken ger upphov till.

Idag uttalade sig också Hallandstrafikens ordförande Gösta Bergenheim (m) i P4 Halland försiktigt om svårigheterna att som Alliansen i Varbergs kommunledning önskar få ett tågstopp i Väröbacka. De satsningar som nu görs på Västkustbanan med dubbelspår borde aktualisera frågan om hur arbetspendlingen i norra Halland kan förbättras. Det får bli min uppmaning i sommar till region- och kommunpolitikerna att agera nu för bättre pendlingsmöjligheter i den arbetsmarknadsregion vår länsdel tillhör. Måhända blir det gula tåg som kör sträckan med ökad turtäthet, stannar vid de nya stationerna och vänds först Varberg. Det är i så fall vad de flesta önskar sig. Ska det bli möjligt krävs det mer av den samverkan vi är så bra på i Regionen och över länsgränserna.