Oklart vad regeringen vill med bostadspolitiken

Peter Eriksson (Mp) lättade på förlåten när det gällde bostadspolitiska satsningar i måndags när han besökte Alingsås och Passivhuscentrum. Ett paket med satsningar på myndigheter, verk och länsstyrelser på 55 miljoner, samt ett strösslande med pengar på energieffektivisering gjorde oss knappast klokare över vad regeringen egentligen vill göra för att råda bot på bostadsbristen och förenkla byggandet. Den största posten innebär ökade resurser till Länsstyrelser och domstolar. Det behövs, men varför inte börja med att begränsa antalet överklaganden genom åtgärder vid källan?

  • Regelförenklingar ska inte behöva kosta 55 miljoner kronor! Det finns utredningsförslag som inte är genomförda och tillkännagivanden som bara väntar på att regeringen ska börja röra på sig. I stället väljer de att satsa en massa pengar på ingenting.
  • Det är bra att regeringen satsar på information om hållbart byggande, men utformningen som presenterades i dag riskerar att bli otydlig och för trögrörlig.
  • Centerpartiet vill istället öronmärka 10 miljoner kronor till EN aktör för att kunna tillhandahålla det stöd som branschen efterfrågar för att kunna bygga näranollenergibyggnader senast 2021.

Den aktören borde rimligen vara just Passivhuscentrum i Alingsås som under flera år arbetat upp den kompentens och kunnande som branschen efterfrågar. Det brådskar, eftersom Sverige senast vid utgången av 2020 ska ha tagit fram en egen definition av "näranoll-energihus" så som ett EU-direktiv kräver av samtliga medlemsstater att de ska göra. Regeringen har svårt att komma till beslut, men när det väl är fattat, måste arbetet komma igång.

Det förfarande som presenterades med ansökningar till Boverket kommer att motverka sitt syfte och leda till oklarheter, vem det är man som byggföretag ska vända sig till. Många känner sig nog besvikna dagen efter bostadsministerns snabbvisit till Västsverige igår.

Precis som man kan förvänta sig präglas regeringens satsningar av "för lite, för sent och missriktat".