Bygg 20 000 studentbostäder

Luleå är en av de studieorter som rödmarkerats av Sveriges förenade studentkårer SFS i deras årliga rapport om bostadsläget i våra högskole- och universitetsstäder. En hopplös situation som förbättrats något det senaste året tack vare insatser från en privat byggherre och fastighetsförvaltare. ”Lindbäcks är våra hjältar”, sade Carl-Johan Granqvist, ordförande i studentkåren när jag besökte Luleå Tekniska Universitet i torsdags.

Det tycktes som det kommunägda bostadsföretaget Lulebo dragit sig ur engagemanget i studentbostäder, med motiveringen att de vill släppa fram andra aktörer. Man har 78 procent av hyresmarknaden totalt och tycker det blivit för mycket. Det kan låta schangtilt, men inte riktigt vad man förväntar sig av allmännyttan.

Bristen på bostäder är sådan att man kan få köa i mer än ett år för att få tillgång till ett eget förstahandskontrakt. Precis som många andra rött styrda universitetsstäder hamnar Luleå i strykklass när studenterna rankar bostadssituationen. Det kostar att stå kvar i kön. Bortkastade pengar kan man tycka om det inte leder till en bostad lagom till studierna börjar. Risken finns att man lämnar kön och ger sig in på den svarta marknaden, eller hyr i andra hand till ockerpriser.

Man bor hos kompisar på en soffa, flyttar runt och med den osäkerheten påverkas studieresultaten. Några kan köpa en lägenhet med hjälp av rika föräldrar. De internationella studenterna gavs möjlighet att bo i ett nedlagt hotell som kommunen köpte in för något år sedan. Det lättade på trycket när de studenter som måste erbjudas boende lämnade den ordinarie kön och förmedlingen som kårerna tar hand om.

Det är ett tungt ansvar att sköta bostadskön åt kompisar. Speciellt som kravet är att man ska vara inskriven och läsa kurser för att få ha kvar ett kontrakt på en studentbostad. Det bästa vore om man kunde säkerställa så studierna leder någon vart och inte bara är ett sätt att kunna behålla en bostad.

I Luleå råder en allmän bostadsbrist som i många andra stora städer. När det saknas små lägenheter som är dedikerade och anpassade till studenter, tvingas de slå sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Där möter dom nyanlända, nyseparerade och andra ungdomar som också är i akut behov av bostad. Slitningar och konflikter uppstår i samhället när grupper ställs mot varandra.

En ljusning syns i tunneln. Akademiska hus ska under 2018-19 skaffa fram bostäder som de själva bygger och förvaltar. Luleå är en av de orter de kommer att satsa på fick jag veta.

Många grupper står långt ifrån bostadsmarknaden och behovet av bostäder är större än det varit sedan 60-talet. Nu behövs 710 000 bostäder och framförallt sådana som är överkomliga för de 900 000 hushåll som inte har råd att efterfråga det som nyproduceras. Inga subventioner i världen kan råda bot på det. För min del börjar tanken att gro.

Låt oss genast se till att få fram de 20-30 000 studentbostäder som saknas. Bygg dem små, enkla, prefabricerade och med flexibel tolkning av buller, tillgänglighet och andra byggkrav, gärna i kommunal regi av allmännyttan. Placera dem på kommunal, eller statligt ägd mark, helst nära campusen. Med studenterna borta från den ordinarie bostadsmarknaden öppnas det upp för andra att komma in.

Fler studentbostäder löser inte all bostadsbrist, men en liten del och med fler unga som satsar på studier och som examineras i bristyrken byggs Sverige starkare.