Djurskydd

Sverige har världens bästa djurskydd. Och det lönar sig. För djuren, för miljön och för folkhälsan. Vi har också Europas friskaste djur och använder minst antibiotika i EU när det kommer till djurhållning.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta sänka avgifterna för svenska bönder
  • Ge svenska bönder bra villkor så att de kan producera mat med världens bästa djurskydd

sol-has-bg sol-light-text

Världens bästa djurskydd

Djur ska ha det bra, skyddas från lidande och så lång som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende. För Centerpartiet är det självklart att de människor som väljer det ska kunna äta kött- och mjölkprodukter. Men lika självklart är det att de djur som ger oss köttet, mjölken och äggen ska ha det bra och tas väl om hand.

Sverige tillhör en liten skara länder i världen som har högst djurskydd. Vi ligger långt över hur det ser ut i övriga länder i EU. Våra kor får gå ute och beta på sommaren. Grisar får röra sig fritt, har knorren kvar och smågrisarna får dia hos suggan längre än i övriga Europa. Och det goda djurskyddet lönar sig. Vi har också Europas friskaste djur och använder i särklass minst antibiotika till djur i EU.

Det goda svenska djurskyddet lönar sig. För djuren, för miljön och för folkhälsan. Men tyvärr inte alltid för den svenska bonden. För det kostar lite mer att låta kycklingarna och grisarna få lite mer utrymme att röra sig på och att låta korna komma ut på sommaren. För centerpartiet är det därför självklart att vi ska ge svenska bönder goda villkor, så att de kan fortsätta producera mat med världens bästa djurskydd.

Bland annat har vi:

  • Gjort djurskyddskontrollerna kostnadsfria för bonden genom att göra den statlig och satsa över 100 miljoner kronor på att ha kontrollanter som ser till att alla djur verkligen har det bra.
  • Infört en ersättning för grisbönder på ungefär 1000 kronor per sugga. Nu vill vi införa en liknande ersättning för kor och får.
  • Sänkt skatter och avgifter för svenska bönder motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor om året. Vi vill fortsätta det arbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.