Mat som är till 100% hållbar

Maten ska vara hållbar och ekologiska bönder ska få ersättning för den merkostnad de har. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldreboenden. Därför satsar vi 100 miljoner per år på ett nationellt Matlyft.

Centerpartiet vill:

  • Underlätta för det ekologiska jordbruket
  • Att alla kommuner ska ha en matpolicy så att maten som köps in är 100% hållbar
  • All fisk som serveras i skolor, äldreboenden och sjukhus ska vara miljömärkt

sol-has-bg sol-light-text

All mat ska vara hållbar

All mat ska vara hållbar. Centerpartiet skapades för över hundra år sedan av självägande bönder. Bönder som visste att du måste bruka marken utan att förbruka den. För om jordens resurser inte användes uthålligt, om du inte såg till att spara utsäde och resurshushålla skulle du och din familj svälta året efter.

För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vet att det är ohållbart att vi idag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vet att det är ohållbart att man på vissa håll i världen använder mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vi vet att det är ohållbart att de människor som plockar våra bananer blir sterila och dör i förtid av alla gifter som används i produktionen.

Vi vill se en matproduktion som är 100 % hållbar. Där är det ekologiska jordbruket en viktig del. Det gör att människor som vill göra en extra insats för miljön kan välja att lägga några kronor extra för maten. Men det konventionella jordbruket kommer också fortsatt att vara viktigt och även denna produktion måste vara 100 % hållbar. Det är därför Sverige har lagar och regler som ger oss ett av världens mest miljövänliga jordbruk.

Visste du att:

  • Svensk mjölk är dubbelt så klimatsmart som genomsnittet i världen. När du köper en liter svensk mjölk ger den bara hälften så mycket utsläpp av växthusgaser som en liter utländsk?
  • Djur som betar håller markerna öppna och bidrar till biologisk mångfald. Vissa av de hagar och ängar där våra djur betar är mer artrika än Amazonas regnskog.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.