Solenergi

Vi vill att det ska bli möjligt att dela på solcellerna på de soligaste taken genom att dra elledningar mellan husen i kvarteret – vilket inte är tillåtet i dag. Om inget tak i kvarteret lämpar sig för solceller ska man med Centerpartiets förslag kunna dra nytta av solel från en solpark.

Därför vill vi:

  • Göra det möjligt att ta vara på de soligaste taken.
  • Om inget tak i kvarteret lämpar sig för solceller ska man med vårt förslag kunna dra nytta av solel från en solpark.
  • Göra det möjligt att bli andelsägare i mikroproduktion

sol-has-bg sol-light-text

Solenergi

Centerpartiet vill att villa- och fastighetsägare ska ges möjlighet att dra elledningar mellan fastigheterna.

Genom att producera sin egen el kan många sänka sin egen elkostnad och samtidigt göra något som är bra för miljön.

Därför vill vi göra så här:

1. Vi vill göra det möjligt att ta vara på de soligaste taken
Villa- och fastighetsägare måste ges möjlighet att dra elledningar mellan fastigheterna. Idag får inte en fastighetsägare med flera fastigheter som vill optimera solkraftsproduktionen genom att sätta upp solceller på fastigheten med bäst solläge, själv föra över elen mellan fastigheterna (utan elnätskoncession). Det här hindrar fastighetsägare att uppföra större anläggningar på taket med bäst solläge. Samma sak gäller om ett villakvarter bestämmer sig för att bygga en gemensam solpark på soligaste ytan och dra en egen elledning för att dela på den producerade elen.

Allt som kräver så kallat ”mikronät” mellan hus/fastigheter förhindras av ellagen för att det krävs nätkoncession att få bygga starkströmsledningar. Vi vill göra det möjligt att få undantag för detta, för att ge chans för exempelvis villaägare och fastighetsägare att vara med och bygga framtidens elnät

2. Alla oavsett bostadsform ska kunna bli solcellsproducenter
Vi vill att det ska bli möjligt att köpa andelar i mikroproduktion av el även om du själv inte bor på en gård där solcellerna är belagda och räkna av det på elräkningen (inte på nätavgiften alltså). Därför tycker vi att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med solceller måste få möjlighet att dela med sig av solelen till lägenhetsinnehavarna.  Idag får bostadsrättsföreningar bara använda elen för fastighetselen eftersom de inte får sälja el till lägenhetsinnehavarna utan att vara elhandlare. Enda sättet att idag komma runt detta är att ta bort/köpa ut de individuella elmätarna och ersätta med en enda anslutning till elnätet. På så sätt kan bostadsrättsföreningarna ta betalt för elen som en service.

Läs mer om detta i Expressen

Lite fakta

Utbyggnaden av solkraft i Sverige har tagit fart och den installerade effekten har dubblerats de senaste åren. Trots det producerar svenska solkraftsproducenter endast 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion (2015). Det kan jämföras med Tyskland och Italien där solkraften står för 8 procent. På drygt fem år, från 2010 till nu, har priserna sjunkit med 75 procent. Då kostade ett villasystem ca 60 kronor per watt exklusive moms, nu ligger priset runt 15 kronor per watt.

Det är en myt att vi har för dålig solinstrålning i Sverige. Solkartor visar att Sverige och Tyskland är jämförbara när det kommer till instrålning. Sveriges bäst producerande solcellanläggning ligger oväntat nog i Piteå.

Flera städer har tagit fram solkartor för att visa på potentialen på de befintliga tak och ytor som finns. Om alla solvända tak i Sverige skulle utnyttja potentialen med solceller skulle det innebära en total elproduktion på 42 TWh per år (att jämföra med Sveriges årliga elanvändning på ca 140 TWh/år).

Återbetalningstiden beror på hur mycket av den producerade solelen som man använder själv, hur mycket man kan sälja sin el för samt värdet på elcertifikaten och ursprungsgarantier. En normalt dimensionerad solcellsanläggning på en villa har en återbetalningstid på ungefär tio år. Under de tio åren är de pengar man tjänar på den sålda elen ungefär lika stora som kostnaderna för ränta och amortering för solcellerna. Resterande 15 år av solcellernas livslängd uppstår inga kostnader utan bara intäkter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.