Ansvar och resultat för klimat och miljö

Ansvarstagande miljöpolitik och en hållbar värld har varit fokus för Centerpartiet under en lång tid. Frågan är nu viktigare än någonsin, både från ett svenskt och ett globalt perspektiv.

Vår drivkraft är att uppnå riktiga resultat för miljön och klimatet, inte att utfärda löften som inte går att hålla. För att möta utmaningarna krävs att varje krona används rätt, då är effektiva satsningar viktigast.

sol-has-bg sol-light-text

Stämmoprogram: Klimat och Miljö

ny politik för Klimat och Miljö

Peter Helander

"Berättelsen om klimatomställningen är kanske den allra viktigaste – det handlar inte om att göra stora uppoffringar utan om stora möjligheter."

Rickard Nordin, ledare av arbetsgruppen, Svarar:

Varför är klimat och miljö särskilt viktiga frågor för Centerpartiet, och för Sverige, just nu?

För Centerpartiet är värnandet om naturen något som ligger i vårt DNA – det är tydligt för oss att detta bara kommer att bli allt viktigare framöver. Både att värna brukandet och samtidigt att se till att vi inte förstör naturen.

Klimatförändringarna är det yttersta exemplet och utmaningen. Där är Centerpartiet den tydligaste blåslampan på regeringen. Samtidigt inser vi att vi behöver göra sådant som andra kan kopiera, för utmaningen är global och vårt direkta avtryck litet.

Det är därför vi riktar in oss på utsläpp och inte transporter, på att kombinera tillväxt och minskade utsläpp och på att lyfta fram de positiva sidorna med den gröna omställningen.

Finns det någon fråga du personligen vill lyfta lite extra?

Jag tycker att den mest underskattade frågan just nu är vattenfrågorna.

Vi är vana vid god tillgång på rent vatten. Det har de senaste somrarna visat att vi inte kan ta för givet längre. Här har politiken legat efter och det finns mycket att göra, inte minst med tanke på kommande klimatförändringar.

Hur bidrar medlemmar och väljare bäst med att ta fram ny klimat- och miljöpolitik?

Genom att höra av sig! Har du en idé – testa den på kompisen och skicka sedan in den till mig! Det finns idéer jag fått över en middag som sedan blivit politik i vår budget. Det behöver inte vara svårare än så.

Alla möter olika problem i sin vardag. Får jag ta del av fler personers tankar kan jag göra ett bättre jobb och lösa fler utmaningar.


Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.