Karlshamn
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter i Karlshamn
  • / Centerpartiet i Karlshamn berättar hur man "gör verkstad" av budgetarbetet!

Centerpartiet i Karlshamn berättar hur man "gör verkstad" av budgetarbetet!

I en koalition krävs mycket diskussioner för att få ihop en gemensam budget, som alla tre, C, S, och L står bakom. Det kräver att vi lyssnar på varandra, respekterar och har förtroende för varandra. Dessa diskussioner och att ta det bästa från tre partier, borgar för att resultatet blir bra. Här följer Centerpartiets syn på kommande budget väl formulerat av Gertrud Ivarsson vid kommunfullmäktige den 18 september!

Vår gemensamma utgångspunkt i koalitionen har varit att en skattehöjning ska vara det sista vi tar till. Skattemässigt ligger vi nästan 1,50 över genomsnittet. Då är det omöjligt att höja skatten mer. Nu har vi har ändå, med befintlig skattesats, fått till stånd en budget som bär och innehåller satsningar av olika slag.

Vi får inte vara rädda för förändringar, rationaliseringar och effektiviseringar. Effektiviseringarna uppgår i budgeten till 38 miljoner. Inget får vara heligt – behövs det inte, eller om det går att göra på ett effektivare, billigare sätt och ändå blir bra för invånarna, då skall vi göra det.

Totalt sett ökar skatter och bidrag med 82 miljoner, välfärdspengarna 24 miljoner. Nämnderna tillförs sammanlagt 52 miljoner, men önskningarna var som vanligt högre. Bus tillförs 20 miljoner, Omsorgen 8 och Arbete och Välfärd 10 miljoner.

Vi satsar på HELA kommunen. För att kunna bo och leva i hela kommunen, krävs bostäder, bra pendlingsmöjligheter, fiber. Kulturnämnden tillförs medel för att utveckla lokalbiblioteken. Koalitionen diskuterar med föreningslivet i Åryd, över möjligheten att öppna bibliotek igen.

Vi har också ett antal stora investeringar över hela kommunen som påbörjas 2018. Vi anser dem nödvändiga att göra och flera har stått i kön i många år. Dessa är Kulturhuset ca 200 milj, Asarums IF 20 miljoner, Jössa 49 milj, Svängsta badet 20 miljoner, Torget 30 milj samt Östralycke kök och restaurang.

Bostäder och arbete. Arbetet med en ny markstrategi har inletts. Det är mycket viktigt för kommunen att få hit företag som genererar nya jobb. En stor del av den mark vi förfogar, över har på kort tid tingats upp av intresserade företag. Karlshamn är attraktivt för etableringar.

Bostadsmarknaden har fått och får nya tillskott. Nytillkomna särskilda boenden ger ofta en ledig bostad vid flytt. Fruktträdgården i Mörrum med 24 lgh är klar. 15 lgh centralt i Karlshamn är inflyttningsklara i vinter. Gamla flygfältet i Asarum bebyggs. Kvarteret Älgen bebyggs med trygghetsboenden och lägenheter. Kabo är på gång i Hällaryd. Husen på Guöplatån, ser äntligen ut att vara inom räckhåll, efter alla överklaganden och andra problem. Enligt entreprenören kan han sälja dubbelt så många som de 13 han får tillgång till när hans kontrakt är skrivna.

Miljö. Vi har en bra plattform för en bra miljö. Fjärrvärme från Södra, 8 facks sopsortering som i sin tur genererar biogas. Vi satsar på grön el, utbyggd kollektivtrafik och mer cykel utifrån den nya omfattande cykelstrategin. Arbete med ladd infrastruktur och fossilfri fordonspark och resepolicy pågår. Dagvattenfrågan tas upp i planarbetet och arbete med förorenade områden pågår. (Förslag finns till vattenskyddsområde runt Ringamåla vattentäkt, som sen Länsstyrelsen beslutar om.) Vi har beslutat att satsa på en stor våtmark i Åryd, till en kostnad av 3,5 miljoner. Det blir en av Blekinges största och betyder mycket för kustens miljö. Den har dessutom möjlighet att bli en turistattraktion.

På VA sidan pågår arbetet med nytt vattenverk och reservvatten. Det togs ett omtag för ett år sedan för att arbeta parallellt med de frågorna. Befintlig VA-plan ska revideras.

Vårt sätt att upphandla är mycket viktigt för hur vår miljö utvecklas. Johan Rockström uttryckte en gång följande: ”Vi förföljer svenska bönder, men föder våra barn med importerad mat, som skulle få en svensk bonde polisanmäld.” Därför tog vi nu ett enigt beslut i KS, om nya riktlinjer för upphandling och inköp. Ett av besluten lyder: ”Livsmedel som upphandlas skall vara producerade i enlighet med svensk lag.” Det är lika viktigt som att sätta sociala krav om skäliga arbetsvillkor.

Styrelser och nämnder är viktiga för att föra miljöarbetet vidare. Vi planerar för att införa ett miljöbokslut för 2018. Där tänker vi utgå från generationsmålet, samt miljömålen och Regionens Energi och Klimatstrategi. Att använda befintliga mål gör att vi spar tid, som vi istället kan använda till att göra verkstad av.