Kristina Yngwe besöker Karlshamns Höststämma!

Kristina Yngwe är riksdagsledamot, ledamot av det verkställande utskottet, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Måndagen den 6 november förlägger hon en heldag i Blekinge för att lära mer om fiskenäringens förutsättningar och på kvällen är hon dessutom gäst vid Centerpartiet i Karlshamns höststämma. Välkommen säger vi!