Karlshamn
Centerpartiet lokalt

Årsstämma i Karlshamns Centerkrets

På programmet stod tal av Karin Nilsson från Tingsryd - tredje namn på Riksdagslistan i Kronoberg som här blir avtackad av fd. kretsordförande Lena Häggblad.

Temat för kvällen var att skapa förutsättningar för ett ökat företagande och att förenkla uppstart av nya företag. Viktigt inte minst för våra nyanlända som ofta har drivit egna verksamheter i sina tidigare hemländer men nu måste anpassa sig efter svenska förhållanden. Vad kan vi göra i regelsystemet för att förenkla och underlätta nystart av eget företagande, utan att komma i konflikt med redan existerande företag?

Efter detta intressanta ämne avhölls sedan ordinarie årsmötesförhandlingar samt fastställande av Centerpartiet i Karlshamns kandidater till kommunfullmäktige under ledning av den nyvalde kretsordföranden, Ola Persson.

Sist men inte minst avtackades den avgående kretsordförande Lena Häggblad efter väl utfört uppdrag med ett fång vackra rosor!

Nytillträdde kretsordföranden Ola Person leder mötet tillsammans med sekreterare Staffan Olsson

Avgående kretsordförande Lena Häggblad avtackas med rosor av Marco Gustavsson, efter väl utfört uppdrag.