Karlshamn
Centerpartiet lokalt

HOT eller MÖJLIGHETER?

Idag ser vi hur hot och hat mot politiker breder ut sig i samhället. I en undersökning svarar var fjärde politiker att de utsattes för hot 2016, som inte var ett valår. Det är ingen större skillnad mellan könen, när det gäller hot mot politiker, men yngre och de med utländsk bakgrund är mer utsatta. De som är aktiva på sociala medier är mest utsatta.

Den som utsätter förtroendevalda för hot är oftast en vanlig medborgare. Sen kommer rättshaverister och andra partiers medlemmar.
En orsak kan vara ett beslut om förändringar i någon form. Man vill påverka i eget intresse, visa missnöje, få politiker att avgå. Det här skall inte blandas ihop med att diskutera det man tycker är fel eller att överklaga.

Vad får hoten för konsekvenser?
Politiska beslut kan påverkas på grund av rädsla för repressalier. Politiker undviker att uttala sig i specifika frågor, överväger att sluta och lämnar sitt uppdrag, men anger ofta annan orsak till avhoppet.
Det är en fara för det demokratiska systemet. Det kan också innebära att vanliga medborgare slutar att engagera sig i samhället, och inte framför sin åsikt i sociala medier och insändare. En del vågar inte ta en diskussion om vissa ämnen i vardagslivet.
Auktoritära krafter dyker upp, när människor tystnar och inte vågar ta debatten och ta ställning. Tove Jansson skrev ” det är lätt att vara modig, när man inte är rädd”. Hitler kom inte till makten genom en revolution, utan genom val. En tyst massa är mycket farlig för demokratin. Sverige har en styrka i att valdeltagandet är högt jämfört med många länder.

De senaste åren har det offentliga samtalsklimatet i Sverige hårdnat. Sverigedemokraterna är utan tvekan en stor orsak till det. Deras förenklade tyckande och argument, som ofta inte tål att granskas på djupet, ger grogrund för hot och hat. Här tycker jag att lokal media har ett ansvar att vara mer aktiv. De stora nationella medierna har en del artiklar men de når inte ner på det lokala planet. Medveten desinformation och nät hat har en negativ inverkan på samhällsdebatten och skadar också tilliten till samhället. De antidemokratiska aktörerna blir mer och mer synliga och utmanar vårt land. De vill skapa misstro och ställa grupper mot varandra. Att som SD diskutera vem som är svensk är ett lågvattenmärke särskilt när människor sedan länge är både medborgare och bosatta här sen generationer tillbaka.

Låt dem inte lyckas, utan låt Sverige förbli det öppna land som det varit i generationer. Annie Lööf och Centerpartiet är det enda parti som stått med ryggen rak och försvarat den internationella överenskommelse som finns om asylrätten. Det har hon vunnit respekt för. C har ökat sina opinionssiffror sen valet 2014. Andra partier har mer eller mindre agerat som en vindflöjel och har nedåtgående opinionssiffror. En human flyktingpolitik och mänskliga rättigheter, bygd på internationella åtaganden, visar på moralen i ett land. Asylrätten bör följas, men den ger inte rätt till fri invandring.

Snart är det val igen - Låt ditt val 2018 bli ett val för fortsatt öppenhet och demokrati!

Getrud Ivarsson kandidat för Centerpartiet i Karlshamn