Centerpartiet stöttar Åryds friskola

Kommentar till BLT:s artikel om Åryds Friskola

Åryds Friskola las ner våren 2008, av Socialdemokrater, KD och L, som då var en koalition. Centerpartiet stred hårt för att ha den kvar.

Hösten -09 startades Friskolan efter ett intensivt arbete i byn. Den har hela tiden varit mycket populär, med bra undervisning och en lugn miljö. Föräldrar och privatpersoner har stöttat, väl medvetna om hur viktig skolan är för ett levande samhälle. Guöplatån som planerats har setts som en räddning för framtiden. Tyvärr har den byggnationen överklagats av motståndare ett antal gånger och satt käppar i hjulet för Friskolans och bygdens utveckling.

Jag har som ledamot i kommunstyrelsen, för Centerpartiet och boende i Åryd, vid flera tillfällen tagit upp bristen på service i byn och åtgärder mot det. Fiber, kollektivtrafik och bibliotek har bl.a. varit uppe som förslag. Nu kom Hembygdsföreningens förslag, som hand i handske. De vill med kommunens hjälp starta ett bibliotek. Friskolan kan erbjuda lokaler för biblioteket.

Under de år Centerpartiet varit med i koalitionen, har vi hårt drivit att hela kommunen skall leva. Människor skall kunna bo och leva utanför stadskärnan. Det har Socialdemokraterna nu insett. Det syns på de satsningar koalitionen med S, C och L gör i Hällaryd, Svängsta och Ringamåla. I Åryd har busstrafiken utökats. Det innebär bl.a. att elever från stan kan ta sig till Åryds Friskola utan problem. Förslaget om bibliotek tas upp för beslut i nästa vecka.

Gertrud Ivarsson
Centerpartiet