"Stanna inte hemma, gå och rösta, men se till att du kan gå ur lokalen med rak rygg och huvudet högt.”

Jag hör och läser med förskräckelse och sorg, att Moderaterna i Karlshamn, under ledning av Magnus Gärdebring, kan tänka sig att samarbeta med SD.

Jag har under den senaste mandatperioden varit gruppledare för Centerpartiet, som styrt kommunen i koalition med S och L. Jag har ibland fått kritik för att samarbeta över block gränsen.

Vi har fått ge avkall på vissa frågor. Men både C och S och L står på samma grund i viktiga frågor om mänskliga rättigheter och värderingar i samhället.

Gör Moderaterna också det? Det har jag trott.

Min fråga till M i Karlshamn är: Var står M numera i följande viktiga frågor?

  • mänskliga rättigheter och värderingar
  • jämställdhet
  • fri press och media
  • kvinnors rättigheter
  • miljö- och klimatfrågor
  • aborträtt
  • EU

I radions utfrågning idag lovar Magnus Gärdebring, M, ”ett nytt ledarskap i Karlshamn. Om det ska ske ihop med SD, blir jag mycket bekymrad.

Tänk dig för innan du röstar och använd din kryssrätt. Kjell Bergvist, skådespelare säger i ett upprop.

”Stanna inte hemma, gå och rösta, men se till att du kan gå ur lokalen med rak rygg och huvudet högt.”

Gertrud Ivarsson
Centerpartiet Karlshamn