Gör Karlshamnsbostäder allt för att minska sina kostnader?

Karlshamnsbostäders lokaler är alltför stora och inte ändamålsenliga och de vill därför flytta till det nybyggda huset på Östra Piren. Genom att utnyttja ytan på ett mer effektivt sätt, kan bolaget mer än halvera sin kontorsyta från 1 300 kvadratmeter till 400-500 kvadratmeter. En rimlig förväntan är att då även kostnaden kommer att halveras. Enligt uppgift kommer istället kostnaden ligga på samma nivå som idag.

I artiklar i tidningen står att läsa att Karlshamnsbostäder vill höja hyran med 7,41 procent
pga sina höga kostnader. I ett sådant läge är det väldigt viktigt att bolaget gör sitt yttersta för
att hålla nere sina kostnader i stället för att höja hyran för sina hyresgäster. Att då välja att
behålla kostnaden för sin administration i stället för att halvera den, är mycket märkligt.
På Östra Piren byggs en ny etapp, där lokalerna är tänkta att locka nya företag till staden. Att
ett kommunalt bolag ska lägga beslag på en del av dessa lokaler sticker i ögonen, ännu mer
eftersom bolaget i fråga är ett allmännyttigt bolag och den tänkta adressen är den framtida
diamanten i stadens lokalutbud.


Fråga till Karlshamnsbostäders ordförande Magnus Olsson:


Varför minskar ni inte era utgifter?

Varför väljer ni att behålla kostnadsvolymen och skaffa lokaler i det nyaste och dyraste läget som just nu går att finna i Karlshamns kommun, när det finns andra ändamålsenliga lokaler till mycket lägre hyra?


Interpellationen är ställd till Karlshamnsbostäders ordförande Magnus Olsson av Centerpartiet i Karlshamns gruppledare Sofie Ekenberg.