Olofström
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vinster i välfärden - vad menar S och Sara Rudolfsson egentligen?

Vinster i välfärden - vad menar S och Sara Rudolfsson egentligen?

Nu ställer Rolf Jönsson (C) en interpellation till Sara Rudolfsson angående vinster i välfärden och LOV.

Vid socialdemokraternas kongress i våras bestämdes att vinster i välfärden skall begränsas. Ilmar Reepalu fick uppdraget att utforma ett förslag.

Sedan gick det ett tag och en del började fundera över effekterna av sitt beslut. En av dem var kommunals ordförande Tomas Baudin som sa att man nog skulle undanta hemtjänst och kanske någon grupp till. Sanningen är ju att det skulle beröra så många att problem skulle uppstå.

På Fb har det uppstått en livlig debatt efter att större delen av Hälsokällans kundgrupp flyttades till Olofström. Alla över 75 istället för 65. I den efter-följande debatten påstod Sara att det var en överetablering av mottagningar i centrala Olofström, två privata och en landstingsdriven och att ”skulden” för detta berodde på LOV:en. Sara menar att det är en nackdel för olofströmarna att det finns flera alternativ att välja på. Sara menar också att om de privata i Olofström inte funnits så hade Hälsokällan och andra landsbygdsmottagningar funnits kvar. Sanningen är ju att de privata och offentligt drivna får samma antal kronor per vårdtagare.

Frågor:

Anser du och Socialdemokraterna att våra privata mottagningar inte fyller ett behov i Olofström?

Anser du att människor har behov av att själv göra egna val?

Skulle vårdsituationen i Olofström varit bättre utan möjlighet för invånarna att välja mottagning?

Varför tror du Tomas Baudin har ändrat sig efter kongressen?

Är din uppfattning att de privata som de i Olofström ska bort?

Rolf Jönsson ( C )