Avskaffa "straffrabatterna"!

Rolf Jönsson engagerar sig ofta till stöd för brottsoffer och andra utsatta i samhället. Så även på Centerpartiets partistämma där han yrkar bifall till avskaffande av de förekommande "straffrabatter" som ofta ges vid upprepade brott. Det ska vara rimliga straffnivåer av respekt för brottsoffren säger Rolf!