Dagens Skolskjutsreglemente är ålderdomligt!

En bild från "Karlssons gubbar" av Stefan Karlsson får ny betydelse via denna nya motion från Rolf Jönsson och Centerpartiet I Olofström. Motionären menar att nuvarande skolskjutsreglemente är inaktuellt och bör uppdateras med hänsyn till den allt hårdare trafikmiljön och den större andelen 6 åringar då förskoleklass numera är obligatoriskt.

Olofström den 8 januari 2018

Motion till Olofströms kommunfullmäktige.

Halvera avståndet för barnen.

Centerpartiet har tidigare motionerat om skolskjutsreglementet som vi anser är helt otidsenligt, omodernt och inte fungerar för landsbygdens barn och ungdomar.

Nu har förskoleklass blivit en obligatorisk skolform och därmed måste skolskjuts erbjudas. Detta löstes genom att vi gjorde en revidering av skolskjutsreglementet. Alltså mycket enkelt och okomplicerat. Många barn och föräldrar har lagt mycket tid och transporter för att deras barn ska komma till förskolan.

Nu återkommer vi från Centerpartiet med en förnyad motion för att halvera avstånden till hållplats och halvera avstånden till skolan för barn utanför detaljplanlagt område.

Det är ett fullständigt omodernt och otidsenligt reglemente vi har idag. Det finns inte någon förälder eller barn/ungdom som anser det rimligt att själv gå eller cykla utmed mörka, snöiga, hala, trafikerade, riskfyllda vägar i flera kilometer morgon och kväll. Inte ens vuxna skulle göra detta.

Med detta som bakgrund föreslår Centerpartiet att skolskjutsreglementet förändras enligt följande:

  • Avstånden till hållplats halveras och
  • Avståndet till skola halveras för barn/ungdomar utanför detaljplanelagt område.
  • Att reglementet omedelbart ändras till att gälla från höstterminen 2018.

För Centerpartiet

Rolf Jönsson